“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

14 Jun 2019

Myanmar Citizens Bank Signs up Temenos for Core Banking System

"On 26th January 2018, listed Myanmar Citizens Bank held Core Banking System (CBS) Signing Ceremony with Temenos, one of the world’s leading CBS vendors, to embark on its digital transformation journey. Listed on the Yangon Stock Exchanged (YSX) in 2018 and celebrating its “Silver Jubilee” in 2017, MCB will be taking major steps for its digital transformation in 2018. A stable and reliable CBS is the key to offer varied products and services to compete with other players in the market. T24 offered by Temenos was selected after thorough evaluation of many world leading vendors. This signing ceremony with Temenos is one of the most important milestones of MCB’s 25 years history. “This wonderful CBS will be a game changer for MCB‘s transformation allowing modern banking capabilities comparable to other banks in regions. I am pleased to have Temenos and TechMill as our selected vendor for new CBS,” Managing Director of MCB, Dr. Thaung Han, stated. This strategic partnership will see MCB leapfrog in integrated digital banking solutions for its customers to meet the ever-changing needs of innovative Fintech products and services. Upon completing the implementation, MCB will be in a position to “anywhere and anytime” banking."

Other News