“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Requirements

Individuals

 1. Grant, Map and History of Property,previous contracts up to 3 ownerships
 2. NRC
 3. Household List
 4. Receipts of revenue tax
 5. Business License
 6. Receipts of profit, trade and municipal taxes for the last 3 years(original & copy)
 7. Photos of business, land and building given as collateral(front,back,left and right)

Companies

 1. Application letter in company letterhead
 2. Meeting Resolution and DICA Registration
 3. Loan term is 3 years and interest/capital repayments can be made monthly or quarterly.
 4. Descriptions on age of the entrepreneur, any successors, years of business experience, share, annual profit and details of the business.
 5. Projected business and plan shall be submitted.
 1. Grant, Map and History of Property,previous contracts up to 3 ownerships
 2. NRC
 3. Household List
 4. Receipts of revenue tax
 5. Business License
 6. Receipts of profit, trade and municipal taxes for the last 3 years(original & copy)
 7. Photos of business, land and building given as collateral(front,back,left and right)
 1. Application letter in company letterhead
 2. Meeting Resolution and DICA Registration
 3. Loan term is 3 years and interest/capital repayments can be made monthly or quarterly.
 4. Descriptions on age of the entrepreneur, any successors, years of business experience, share, annual profit and details of the business.
 5. Projected business and plan shall be submitted.

Interest Rates

 • 10 %

  Per Annum For Every MMK 100

 • Interest shall be paid monthly or quarterly

 • 14 %

  For Late Interest Payment

 • 2 %

  For Late Capital Repayment

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Frequently Asked Questions

MCB provides Term Loan which can be used to make investments in the business.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm