“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Product Benefits

No service fees for account opening.

Domestic transfer/transferring money to foreign countries and

accepting transferred money from foreign countries are all conducted safely

with SWIFT, the International Financial Communication Network.

Account Opening Requirements

Application Form

Source of Income

NRC (original and Copy)

2 passport-size photos

Account opening request company letterhead

Company License (original and Copy)

Import/Export License (original and Copy)

Article of Association (original and Copy)

Form VI, Form XXVI, Form E(original and Copy)

Meeting Minutes and Resolution

NRC (original and Copy)

2 passport-size photos

Passport

Visa

Foreigner registration (Form Ka)

Employment letter issued by the company

2 introducers

2 passport-size photos

Documentary evidence on source of funds

Certificate of incorporation

Memorandum and Articles of association

Shareholders’ share allotment and information (Form VI, XXVI)

Licenses and permits to deal in foreign currency

– The Myanmar Investment Committee (MIC) Permit

– Export / Import Registration

Company’s resolution to open account and appointment of signatories

Two passport size photos each from the appointed persons

Foreigner registration card each from the appointed persons

Passport and Visa from the appointed persons

Rubber stamp of authorized signatories

2 Introducers

Documentary evidence on source of funds

Form (I)

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

Frequently Asked Questions

Foreign Currency Account can be opened at
1. Nay Pyi Taw Branch
2. Kyauktada Branch
3. Muse Branch
4. Mandalay Branch
5. Dawpon Branch
6. Myeik Branch
7. Bayint Naung Branch
8. Myin Chan Branch
9. Pathein Branch
10. Sittway Branch
11. Aung Lan Branch
12. Mandalay Branch (3)
13. Latha Branch
14. Monywa Branch
15. Pazundaung Branch
16. Tant Sel Branch
17. Pabedan Mini Branch
18. North Okkalapa Branch
19. Pyay Branch
20. Mandalay Branch (2)
21. Bayint Naung Mini Branch
22. Yaesakyo Branch
23. Lashio Branch
24. Bago Branch

Account can be opened with USD/EURO/SGD unit-100 as the initial deposit.

No service fees for account opening.
Domestic transfer/ transferring money to foreign countries and accepting transferred money from foreign countries are all conducted safely with SWIFT, the International Financial Communication Network.