“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

The Central Bank of Myanmar (CBM) approved selected public banks to conduct money changer license on 24 October 2011 and MCB has opened money changer counters at Kyauktada Branch, Muse Branch, Mandalay Branch and Dawpon Mini Branch. In our exchange counter in our branches during the banking hours (9:30 am – 3:00 pm).

Exchangeable Currencies :

EURO

USD Dollar

SINGAPORE Dollar

MALAYSIA RINGGIT

THAI BAHT

Date : 23 Feb 2024
CurrencyBuySell
USD 2100 2106
EUR 2275.45 2289.15
SGD 1561.90 1571.30
THB 96.000 97.000
MYR 438.70 441.34
CNY 471.00 473.00
JPY 13.940 14.020

These exchange rates may change from time to time

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCERN YOU MAY HAVE.

Frequently Asked Questions