“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Executive Management Committee

Myanmar Citizens Bank

The Executive Management Committee is the committee that is responsible for leading the Bank’s business strategies, policies, and procedures in accordance with the Bank’s objectives, implementing, upgrading, and leading the Bank’s reform process to achieve its goals.In addition, the Executive Management Committee has been managing to providing better services to the public by training our employees to become qualified Professional Bankers for banking business services in accordance with Road Map for the next step set by the bank.

Executive Management Committee

Mr.Bhesh Raj Khatiwada
Mr.Bhesh Raj Khatiwada Chief Executive Officer
Daw Cho Cho Aye
Daw Cho Cho Aye Deputy Chief Executive Officer
U Ye Htun Oo
U Ye Htun Oo Deputy Chief Executive Officer
Daw Khin Chaw Su Win
Daw Khin Chaw Su Win Chief Financial Officer
U Min Oo
U Min Oo Head of Human Resource
Mr.Roman Pradhanang
Mr.Roman Pradhanang Head of IT
Daw May Thet Kyin
Daw May Thet Kyin Head of Credit Underwriting & Control
Daw Myo Pa Pa Myo
Daw Myo Pa Pa Myo Head of Operation

Head Of Departments

U Min Oo
U Min Oo Head of Human Resource
Mr.Roman Pradhanang
Mr.Roman Pradhanang Head of IT
Daw May Thet Kyin
Daw May Thet Kyin Head of Credit Underwriting & Control
Daw Myo Pa Pa Myo
Daw Myo Pa Pa Myo Head of Operation
Daw Khin Swe Oo
Daw Khin Swe Oo Head of Internal Audit
U Soe Aung
U Soe Aung Head of Collection and Recoveries
Daw Aye Moh Moh Htun
Daw Aye Moh Moh Htun Head of SME
U Soe Wai Naung
U Soe Wai Naung Head of Integrated Risk
Daw Thiri Myat Phyu Phyu
Daw Thiri Myat Phyu Phyu Head of Consumer Banking
Daw Myat Su Yee Thu
Daw Myat Su Yee Thu Head of Branch Operations Support
Daw Thet Hsu Tin
Daw Thet Hsu Tin Head of Finance
U Kyaw Ko Linn
U Kyaw Ko Linn Head of Credit Administration
Daw Aye Myat Hlaing
Daw Aye Myat Hlaing Head of Forex and Trade Operation