“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

What is Mini Grid Bridge Loan?

JICA SME (Two-Step Loan) is provided to help develop the SMEs in Myanmar, funded by the Japan International Cooperation Agency(JICA) and mainly designed for the convenience of all SME entrepreneurs depending on their business strengths and sufficient collaterals.

Interest Rates

 1. With sufficient collateral, loan will be provided with an annual interest of 5.5% pa
 2. With not sufficient collateral, CGI (Credit Guarantee Insurance) backed loan will be provided
 3. Interest rate ranges from 10 % </strong (Premium fees for CGI is included)

Terms

 1. Relating using JICA loan, 80% of the loan shall be set aside for fixed capital/assets and a maximum of 20% shall be used as working capital
 2. Business should have been operating for at least 22years

Required Documents

 1. Business License / License from City Development Council (valid)

Company

 1. License of Company (valid) / Memorandum of Association & Article of Association/ Form-6 /Form-26 / Form-E/ Meeting Minutes and Resolution / Export-Import License
 2. Receipts of payments for profit/ income/ municipal taxes (for the last 3 years)
 3. Profit or Loss / Balance Sheet (for the last 3 years)
 4. Documents stating the collateral is the property of applicant
 5. Household List and NRC (copy)
 6. Photos of business, collateral and 2 ID photos of applicant
 7. Project Plan (example – to purchase machineries/ to build facilities), projected costs and estimated time shall be provided.
 8. Recommendations, by the related departments, stating that the proposed type of business is safe and makes no harm to the environment.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Frequently Asked Questions

Suitable for businesses that are at least 2 years old who are aiming to invest in Capital Investment such as building factory, upgrading machines, buying new machines, etc.
Flexible payment tenure of up to 5 years
5.5%pa interest
Borrow up to 500 Million MMK.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm