“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Term Loan လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်များ

လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်း

 1. ဂရန်၊ မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင်၊ အရောင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချုပ် အဆင့် (၃) ဆင့်ထိစာချုပ်၊
 2. မှတ်ပုံတင်၊
 3. သန်းခေါင်စာရင်း၊
 4. မြေခွန်ပေးဆောင်မှုပြေစာ၊
 5. လုပ်ငန်း လိုင်စင်၊
 6. အမြတ်ခွန်၊
 7. ကုန်သွယ်ခွန်၊
 8. စည်ပင်ခွန်တို့၏ မူရင်း/မိတ္တူ၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်း (၃) နှစ်စာ
 9. လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ
 10. အာမခံမြေ
 11. အဆောက်အဦ၏ ဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဝဲ၊ ယာ)

ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက

 1. Letter Head နဲ့လျှောက် လွှာ
 2. အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်၊ DICA Registration၊
 3. ချေးငွေသက်တမ်း (၃)နှစ်ဖြစ်ပြီး အတိုး/အရင်းလစဉ်(သို့)သုံးလတစ်ကြိမ်ဆပ်ဖြစ်ပါသည်။
 4. လုပ်ငန်းရှင်၏အသက်၊ ဆက်ခံမည့်သူရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းလုပ်သက်၊ လုပ်ငန်းတွင်ထည့်ဝင်ထားငွေ၊ တစ်နှစ်အမြတ်၊ လုပ်ငန်းကြောင်းအသေးစိတ်။
 5. ချေးငွေလျှောက်ထားမှုမှာ မည်သည်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန်နှင့် မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို တင်ပြပေးရပါမည်။
 1. ဂရန်၊ မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင်၊ အရောင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချုပ် အဆင့် (၃) ဆင့်ထိစာချုပ်၊
 2. မှတ်ပုံတင်၊
 3. သန်းခေါင်စာရင်း၊
 4. မြေခွန်ပေးဆောင်မှုပြေစာ၊
 5. လုပ်ငန်း လိုင်စင်၊
 6. အမြတ်ခွန်၊
 7. ကုန်သွယ်ခွန်၊
 8. စည်ပင်ခွန်တို့၏ မူရင်း/မိတ္တူ၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်း (၃) နှစ်စာ
 9. လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ
 10. အာမခံမြေ
 11. အဆောက်အဦ၏ ဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဝဲ၊ ယာ)
 1. Letter Head နဲ့လျှောက် လွှာ
 2. အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်၊ DICA Registration၊
 3. ချေးငွေသက်တမ်း (၃)နှစ်ဖြစ်ပြီး အတိုး/အရင်းလစဉ်(သို့)သုံးလတစ်ကြိမ်ဆပ်ဖြစ်ပါသည်။
 4. လုပ်ငန်းရှင်၏အသက်၊ ဆက်ခံမည့်သူရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းလုပ်သက်၊ လုပ်ငန်းတွင်ထည့်ဝင်ထားငွေ၊ တစ်နှစ်အမြတ်၊ လုပ်ငန်းကြောင်းအသေးစိတ်။
 5. ချေးငွေလျှောက်ထားမှုမှာ မည်သည်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန်နှင့် မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို တင်ပြပေးရပါမည်။

အတိုးနှုန်းများ

 • 10 %

  အတိုးနှုန်း-၁၀၀ိ/-ကို(၁)နှစ်လျှင်

 • အတိုးနှုန်းကို (၁) လ (သို့) (၃)လလျှင် တစ်ကြိမ်စီ ပေးသွင်းရမည်။

 • 14 %

  အတိုးပေးသွင်းမှုနောက်ကျပါက

 • 2 %

  အရင်းနောက်ကျပါက

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

အမေးများသောမေးခွန်းများ

MCB provides Term Loan which can be used to make investments in the business.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm