“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

စည်းကမ်းချက်များ

 1. Overdraft Loan အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ငွေသွင်း/ထုတ် အမြဲလုပ်နိုင်ရမည်။ (၁)နှစ်သက်တမ်း ဖြစ်ပြီး အတိုးလစဉ်(သို့)သုံးလတစ်ကြိမ်ဆပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ (၁)နှစ် ပြည့်မြောက်ပါက လုပ်ငန်းရှင်၏ ချေးငွေစာရင်းအား အနည်းဆုံး (၂)ပတ်ခန့် စားရင်းရှင်းလင်း ထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 2. ကုန်စည်အာမခံ ချေးငွေလျှောက်ထားမှုမှာ မည်သည်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန်နှင့် မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို တင်ပြပေးရပါမည်။
 3. လုပ်ငန်းရှင်၏အသက်၊ ဆက်ခံမည့်သူရှိ/မရှိ၊ လုပ်ငန်းလုပ်သက်၊ လုပ်ငန်းတွင်ထည့်ဝင်ထားငွေ၊ တစ်နှစ်အမြတ်၊ လုပ်ငန်းကြောင်းအသေးစိတ်။

လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

 1. ဂရန်၊ မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင်၊
 2. အရောင်းအဝယ်ဆက်စပ်စာချုပ် အဆင့် (၃) ဆင့်ထိစာချုပ်၊
 3. မှတ်ပုံတင်
 4. သန်းခေါင်စာရင်း
 5. မြေခွန်ပေးဆောင်မှုပြေစာ
 6. လုပ်ငန်း လိုင်စင်၊အမြတ်ခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်၊ စည်ပင်ခွန်တို့၏ မူရင်း/မိတ္တူ၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်း (၃) နှစ်စာ လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ၊
 7. အာမခံမြေ၊
 8. အဆောက်အဦ၏ ဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဝဲ၊ ယာ)။ သတ်မှတ်လျှောက် လွှာပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားရပါမည်။
 9. ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက
 10. Letter Head နဲ့လျှောက် လွှာ၊ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်၊ DICA Registration၊

အတိုးနှုန်းများ

 1. အတိုးနှုန်းငွေ-၁၀၀ိ/- ကို (၁)နှစ်လျှင် ၁၀/-နှုန်း၊ အတိုးနှုန်းကို (၁) လ (သို့) (၃)လလျှင် တစ်ကြိမ်စီ ပေးသွင်းရမည်။ အတိုးပေးသွင်းမှုနောက်ကျပါက ၁၄%၊ အရင်းနောက်ကျပါက ၂% ဒဏ်ကြေးပေး ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

အမေးများသောမေးခွန်းများ

MCB provides Overdraft Loan to entrepreneurs for the needs of working capital for their businesses.

SME Business Center
NO.(G1-G5) (S1-S7) Jo Phyu Road, Aung San Station, Pha Sa Pa La Quarter, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.
Ph 01 245934,01 255753
Email smedept@mcb.com.mm