နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

Client များ၏ လိုအပ်ချက်များအားမြန်ဆန်၊ ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်ရေးအတွက် Trade Finance Department မှလည်း ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများအား တိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်အတွက် ကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါသည်။ 

ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

ထုတ်ကုန်

MCB Bank provides the following services for the exporters.

သွင်းကုန်

MCB Bank provides the following services for the importers.

Supply Chain Financing

Invoice Financing Purchase

Invoice Financing Sales

Basic documents required

Required Documents

Required Documents

Bank Guarantee

ဤနေရာတွင် Application Form အား download ဆွဲပါ။

ကုန်သွယ်မှုငွေကြေးအထောက်အပံ့

ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ကုန်သွယ်မှုငွေကြေးအထောက်အပံ့များအားလည်းရယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။