“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

ဒါရိုက်တာအဖွဲဝင်မျာ:

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် လီမီတက်

ဒါရိုက်တာ အဖွဲ ဝင်များက စည်းမျဉ်း ၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ တာဝန်များအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားဘဏ်၏ ဦးတည်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်မှု များအား
ဖော်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှချမှတ် ထားသည့် နည်းဗျူဟာများ အတိုင်း ၎င်းတို့၏ လမ်းညွှန်မှု ဝေဖန်ကြီးကြပ်မှု ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ၊ ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ နှင့် တာ ဝန်ယူမှု ရှိသည့်ဂုဏ်သိက္ခာ ပြည့်ဝသည့်ဘဏ်တစ်ခု ဖြစ်စေ ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

ဦးမင်းမင်း
ဦးမင်းမင်း ဥက္ကဋ္ဌ-BOD
ဦးတိုးအောင်မြင့်
ဦးတိုးအောင်မြင့် ဒါရိုက်တာ
ဦးစိုးနိုင်(ခ)ဦးကိုကိုကြီး
ဦးစိုးနိုင်(ခ)ဦးကိုကိုကြီး ဒါရိုက်တာ
 ဦးလှဦး
ဦးလှဦး ဒါရိုက်တာ
ဦးထွန်းလွင်
ဦးထွန်းလွင် ဒါရိုက်တာ
ဦးအုန်းဆိုင်
ဦးအုန်းဆိုင် ဒါရိုက်တာ
ဦးဇေယျသူရမွန်
ဦးဇေယျသူရမွန် ဒါရိုက်တာ
ဦးအောင်အောင်
ဦးအောင်အောင် ဒါရိုက်တာ
ဒေါ်ခင်မာမြင့်
ဒေါ်ခင်မာမြင့် ဒါရိုက်တာ
ဦးအောင်စိုး
ဦးအောင်စိုး ဒါရိုက်တာ
ဦးဌေးချွန်
ဦးဌေးချွန် သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ