“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

စည်းကမ်းချက်များ

ချေးငွေလျှောက်ထားသူသည်

မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသက် (၂၅)နှစ်မှ (၆၀)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွင် အနည်းဆုံး(၃)နှစ်လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းသည်(၃)နှစ်သက်တမ်းနှင့်အထက်ရှိရမည်။
လစဉ်ဆပ်တန်ဖိုးသည် လျှောက်ထားသူဝင်ငွေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံရှိရပါမည်။

စာရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်ချက်များ

ချေးငွေလျှောက်ထားသူ

 1. ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (2)ပုံ
 2. မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)
 3. အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 4. (၁)လအတွင်းယူထားသော ရပ်/ကျေးထောက်ခံစာမူရင်း
 5. လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ထောက်ခံစာ (ကုမ္ပဏီ Letter Head)နှင့် နောက်ဆုံးထုတ်(၃)လစာ Pay Slip
 6. လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါက DICA Registration (မိတ္တူ)/ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ From(E, 6, 26)၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း/မှတ်တမ်း (မိတ္တူ)
 7. သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင် (မိတ္တူ)
 8. အရှုံးအမြတ်စာရင်း (၃)နှစ်စာ (သို့) (၁)နှစ်စာ
 9. အခွန် (၃)နှစ်စာ (သို့) (၁)နှစ်စာ (ဝင်ငွေခွန်/ ကုန်သွယ်ခွန်)
 10. ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မူရင်း (ကုမ္ပဏီ Letter Head)
 11. Bank Statement (၆)လစာ (သို့) (၃)လစာ

အာမခံပေးသူ

 1. ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (2)ပုံ
 2. မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)
 3. အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 4. (၁)လအတွင်းယူထားသော ရပ်/ကျေးထောက်ခံစာမူရင်း

မှတ်ချက်။ ။ အာမခံထားသူမှာ ချေးငွေလျှောက်ထားသူနှင့် ရာထူး (သို့) လစာတူ (သို့) များသူ ဖြစ်ရမည်။

 1. ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (2)ပုံ
 2. မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)
 3. အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 4. (၁)လအတွင်းယူထားသော ရပ်/ကျေးထောက်ခံစာမူရင်း
 5. လခစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ထောက်ခံစာ (ကုမ္ပဏီ Letter Head)နှင့် နောက်ဆုံးထုတ်(၃)လစာ Pay Slip
 6. လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါက DICA Registration (မိတ္တူ)/ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ From(E, 6, 26)၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း/မှတ်တမ်း (မိတ္တူ)
 7. သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင် (မိတ္တူ)
 8. အရှုံးအမြတ်စာရင်း (၃)နှစ်စာ (သို့) (၁)နှစ်စာ
 9. အခွန် (၃)နှစ်စာ (သို့) (၁)နှစ်စာ (ဝင်ငွေခွန်/ ကုန်သွယ်ခွန်)
 10. ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မူရင်း (ကုမ္ပဏီ Letter Head)
 11. Bank Statement (၆)လစာ (သို့) (၃)လစာ
 1. ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ (2)ပုံ
 2. မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)
 3. အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 4. (၁)လအတွင်းယူထားသော ရပ်/ကျေးထောက်ခံစာမူရင်း

မှတ်ချက်။ ။ အာမခံထားသူမှာ ချေးငွေလျှောက်ထားသူနှင့် ရာထူး (သို့) လစာတူ (သို့) များသူ ဖြစ်ရမည်။

အတိုးနှုန်းနှင့် ဝန်ဆောင်ခများ

ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခ(၁,၀၀၀)ကျပ်
စာရွက်စာတမ်းကြေး(၃,၀၀၀)ကျပ်
တံဆိပ်ခေါင်းခွန်(၁၀,၀၀၀)ကျပ်
ကော်မရှင်ခရောင်းသူ(၁%)နှင့် ဝယ်သူ (၁%) (တစ်ကြိမ်းတည်းသာကောက်ခံမည်)
အတိုးနှုန်းတစ်နှစ်လျှင် (၁၀%) (EMI Method)

လျှောက်ထားမှု အကြောင်းအရာများ

ကားအရစ်ကျဝယ်ယူလိုသော Customer သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထား သော Car Showroom များသို့သွားရောက်စုံစမ်းရပါမည်။

ဝယ်ယူလိုသော ကားအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီးလျှင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သို့ လာရောက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး Current A/C ဖွင့်ရပါမည်။

ဘဏ်မှစာရွက်စာတမ်းများ ကိုစစ်ဆေးပြီး အဆင်ပြေလျှင် Current A/C ထဲသို့ကနဦးပေးသွင်းငွေ များကိုထည့်သွင်းပေး ရပါမည်။

ချိတ်ဆက်ထားသော Dealers များ Location Address အပြည့်အစုံ

Download List

Access the list in PDF Format.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concern you may have.

အမေးများသောမေးခွန်းများ

There are 2 types of automobile hire purchase loans: Loan on Brand New Car and Loan on Used car.

MCB Bank allows you to purchase your vehicle of choice. You can choose from a wide selection of used and brand new cars from our list of authorized dealers.

Upon submission of complete documents, you will be informed of the results within 1 week of submission.

1.Customer interested to purchase the automobile with installment plan visits the car showrooms of dealers linked with Myanmar Citizens Bank and make inquiries.

2.Customer makes contract with necessary documents and opens Current A/C at Myanmar Citizens Bank after choosing his/her preferred car.

3.Customer provides initial deposit into Current A/C upon the complete analysis of necessary documents by the bank.