လစာပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ

MCB သည် ATM ကဒ်ဖြင့် လစာပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား အချိန်မှန်တိကျစွာဖြင့် လစာပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

We help customers achieve more.

ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်

BASIC DOCUMENTS REQUIRED

စာရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်ချက်များ

ဝန်ဆောင်မှုအတိုးနှုန်းများ

Fee Description(MMK)
Card
3,000 MMK
Salary charges per transaction
100 MK
Find answers

Product Features

MCB provides payroll service that allows using ATM cards and promises you managing the salaries of employees accurately and on timely manner.

  1. The company has to send a confirmation letter of assigning two responsible people to contact and an email address in company letterhead in crediting salaries to employees’ accounts at the bank.
  2. The company needs to send the opening forms and a schedule of individual employees’ facts needed for opening accounts along with the confirmation letters stating those facts are accurate. The company also has to send the request letter in letterhead for opening the accounts for employees in the list.
  3. Account can be opened with the initial deposit of MMK 10,000 and Excel File format can be asked for after opening process.