“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

19 Aug 2019

Opening New Branch Mandalay 4.5.6.7

We are very pleased to announce the Investors and Shareholders that our new Mandalay Branches (No - 4, 5, 6, 7) of MCB in Mandalay are now opened starting from 11th November 2018 and operating the banking services. The addresses of four new branches in Mandalay are as follow:

Mandalay Branch (4) - No. 305, 80th Street, between 35x36 Streets, Hamamarlar Quarter (North), Mahar Aung Myay Township, Mandalay Division.

Mandalay Branch (5) - No. Ta/4-31, 62nd Street, between Ngu Pyar and Thazin Streets, Myoe Thit (1), Chan Mya Thar Si Township,Mandalay Division.

Mandalay Branch (6) - No. 24, 26th (B) Road, between 86x87 Streets, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay Division.

Mandalay Branch (7) - No. 442, 80th Street, between 27x28 Streets, Chan Myay Thar Zan Township, Mandalay Division.

We are opening 4 new branches at the same time during this 2018-2019 Fiscal Year and we now have 36 branches in total in the states and divisions. Local people will have the opportunities to access easy and safe financial transactions in timely manner for their business in the Region and consequently it will contribute the economic development not only in Mandalay Division but also in the nation.

Other News