“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

30 Dec 2022

Grand Opening of Hinthada Branch

26th December, Yangon: Myanmar Citizens Bank Limited – MCB, one of the oldest banks in Myanmar, has expanded a new branch network to Hinthada Township, Ayeyarwady Region on 26th November, 2022 which is our 47th Branch across the country, and we have launched the banking services in this event.
The Grand Opening of MCB’s Hinthada Branch has been celebrated in Nat Maw Road, Oo Yin (North) Ward, Hinthada Township and Mr. Bhesh Raj Khatiwada, CEO of our MCB Bank, and businessmen from Hinthada Township have attended to this event. After opening Pathein Branch and Myaung Mya Branch in Ayeyarwady Region, this Hinthada Branch will become third branch of MCB Bank in Ayeyarwady, and the bank is located in the heart of the Hinthada Township, thus it will be able to provide the best and safest banking products and services for both new and old customers from that area, as well as, safe and reliable money transfer services will be available throughout Myanmar, said CEO of MCB Bank. Moreover, he said “As a part of our longterm Growth Strategy project, the expansion of branches to provide banking services becomesnot only to increase the bank's business volume but also to encourage the unbanked public to use banking service, which is one of the most important Growth Drivers for using financial services.
Established in 1992, Myanmar Citizen Bank - MCB has been able to stand strong in
Myanmar's banking industry for 30 years and our bank is one of the oldest banks that firmly possess the trust of our customers. In addition, MCB Bank actively provides the best services in various sectors with more than 1,000 professional banking staff throughout Myanmar, under the guidance and leading of Senior Management Team and Board of Directors who are rich in banking and business experiences in Myanmar and Asia Pacific region.

Other News