“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

10 Dec 2019

27th Annual General Meeting

Myanmar Citizens Bank Ltd. (MCB) has lively and successfully run our 27th Annual General Meeting was held on 8th December,2019 at Lotte Hotel Yangon (Sapphire Ballroom). U Aung Htoo Deputy Minister (Minister for Commerce of Myanmar). as well was there along with our respectful guests, MCB’s President U Toe Aung Myint, Members of Directors and shareholders to honor our celebration. At the ceremony, Mr. Toe Aung Myint, Chairman of the Myanmar Citizens Bank, presented the current banking situation; Shareholders of the Board of Directors have been informed of the forthcoming process and the issue of dividend allocation for the year, and the Board of Directors voted on the resignation and re-election. Myanmar Citizens Bank Ltd. is much grateful and thankful to each and every honorable attendee, and shareholders for your kind contributions.

 

Other News