“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

17 Aug 2023

Small foreign currencies (USD) can now be purchased in cash

Those who are going to study abroad, those who will travel abroad for medical treatment, and those who will go to work abroad in line with the Ministry of Labor can now buy foreign currencies, as petty cash, at the exchange counters of MCB's branches such as the Kyauktada Branch, Sule Branch, and Myawaddy Branch.

The requirements are -

-For those who want to work abroad, Passport for Job (PJ); Letter of employment, and Overseas Worker Identification Card (OWIC)

-For those who want to receive medical treatment abroad, documents of the medical checkup

-For those who want to study abroad, Passport for Education (PE) and documents related to the school/university they will be attending

For more information about this service, you can go visit our branches as below.

-Kyauktada Branch : No (383), Maharbandula Road, Kyauktada Tsp, Yangon.

-Sule Branch: No (256/260) Sule Pagoda Road, Kyauktada Tsp, Yangon.

-Myawaddy Branch : No (106), 4 Quarter, East Gate of Shwe Myin Won Pagoda, Corner of Dardu Kalayar, Bayint Naung Main Road, Myawaddy Tsp, Kayin State.

Other News