“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

29 Jul 2022

The AML/CFT Awareness Training conducted by Myanmar Citizens Bank Limited (MCB) was held at the Head Office of the MCB

The AML/CFT Awareness Training conducted by Myanmar Citizens Bank Limited (MCB) was held at the Head Office of the MCB on June 25, 2022, at 9:00 am.

The bank invited U Zaw Moe (Director – FIS), Daw Kyaymon (Deputy Director – AML/CFT), and Police Lieutenant Colonel U Myint Soe (Myanmar Financial Intelligence Unit) from the Central Bank of Myanmar to provide the training. As participants, more than 150 employees from MCB Bank's Department in Head Office and branches participated online and learned information they should know about AML/CFT.

As a training program, Mr. Govinda Gurung, CEO of Myanmar Citizens Bank Limited, gave the opening remarks. After that, Police Lieutenant Colonel U Myint Soe (Myanmar Financial Intelligence Unit), Daw Kyaymon (Deputy Director – AML/CFT), U Zaw Moe (Director – FIS) from the Central Bank of Myanmar, and the Compliance Department of the Myanmar Citizens Bank, taught Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism processes and knowledge, and the training was closed at 5:00 p.m.

Other News