“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

30 Jul 2019

Future Business Strategy of Listed Companies at YSX

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် ၏ CEO/MD ဒေါက်တာသောင်းဟန် မှ MCB ၏ အနာဂတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်းကို 2018ခုနှစ် ဇွန်လ (30)ရက်နေ့တွင် Yangon Stock Exchange ၌ Myanmar Securities Exchange Centreက ကြီးမှူးကျင်းပသော "Future Business Strategy of Listed Companies at YSX" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Seminarတွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များနှင့် Mediaများမှလည်း သိလိုသော မေးခွန်းများကို ပါဝင် မေးမြန်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

Other News