“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Offices

Yangon Head Office

No. (383), Mahar Bandula Road, Kyauktada Township, Yangon.

Phone : +951 8386018

Email : info@mcb.com.mm

Nay Pyi Taw Head Ofiice

No.(6), Thiri Yadanar Market Street,Zabu Thiri Township, Nay Pyi Taw.

Phone : 067-421983,067-421818

Email : adminnpt@mcb.com.mm

Mandalay Head Office

No. (22), BL (604),Corner of 27th Street & 81st Street,Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

Phone : 02-4035942,02-4035943,01-4060162

Email : adminmdy@mcb.com.mm

SME Department

No.383, Maharbandula Road, Kyauktada Township, Yangon.

Phone : 01 245934,01 255753,01 8386021,01 8386026

Email : smedept@mcb.com.mm

Treasury Department

No. (383), Mahar Badula Road, Kyauktada Township, Yangon.

Phone : +951 8386030

Email : Treasury@mcb.com.mm

Trade Section (International Banking Department)

No.256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.

Phone : +951 825591

Email : tradeoperation@mcb.com.mm

Hire Purchase Department

No.256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.

Phone : 01 8254316,01 8245745,01 8245181,01 8250586

Email : hpsaleteam@mcb.com.mm

Loan Department

No. (383), Mahar Badula Road, Kyauktada Township, Yangon.

Phone : 01 8386028

Email : loan@mcb.com.mm

Home Loan Department

No.126-A, Kabaraye Pagoda Road, Sayarsan Quarter, Bahan Township, Yangon.

Phone : 01 9544330,01 9544766

Email : theintyadanarkyaw@mcb.com.mm

Call Us

Happy to answer any questions you may have

Contact Form