“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Earn

per annum interest and instant access.

Enjoy the most convenient cashless experience.

Access all ATMs in MPU network for cash withdrawal and make payment via POS.

MPU Debit ကတ်ဆိုတာ ဘာလဲ?

MCB MPU Debit Card ဆိုသည်မှာ MCB ATM စက်များ၊ အခြား MPU Logo အမှတ်တံဆိပ်ပါ ATM စက်များတွင်ငွေထုတ်ခြင်း၊ အရောင်းကောင်တာများရှိ MPU (POS) စက်များတွင် ငွေပေးချေခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သော MPU Debit Card ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်

MCB MPU Debit Card ဖြင့် E-Commerce, ATM Withdraw, Point of Sale (POS) ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

E-Commerce ဖြင့် Online မှ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ ဖုန်းဘေဖြည့်ခြင်း၊ အခွန်ဆောင်ခြင်း များကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ATM Withdraw (ATM မှငွေထုတ်ယူခြင်း) အတွက် Myanmar Citizen’s Bank ၏ ATM စက်များနှင့် မည်သည့် MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင်မဆို ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်ချက်များ

လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်း

  1. မှတ်ပုံတင်နှင့် လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံလိုအပ်ပါသည်။
  2. MCB MPU Debit Card ကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ် (တစ်သောင်း) ဖြင့်စတင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လက်ကျန်အဖြစ် ငွေကျပ် (တစ်ထောင်) ထားရှိရပါမည်။

စည်းကမ်း ချက်များ

  1. အနည်းဆုံးငွေကျပ် (တစ်သောင်း) ဖြင့်စတင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လက်ကျန်အဖြစ် ငွေကျပ် (တစ်ထောင်) ထားရှိရပါမည်။
  1. မှတ်ပုံတင်နှင့် လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၁) ပုံလိုအပ်ပါသည်။
  2. MCB MPU Debit Card ကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ် (တစ်သောင်း) ဖြင့်စတင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လက်ကျန်အဖြစ် ငွေကျပ် (တစ်ထောင်) ထားရှိရပါမည်။
  1. အနည်းဆုံးငွေကျပ် (တစ်သောင်း) ဖြင့်စတင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး လက်ကျန်အဖြစ် ငွေကျပ် (တစ်ထောင်) ထားရှိရပါမည်။

ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

Cash Withdrawal
Balance Enquiry
Account Transfer
Pin Change

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Happy Call

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Card sill be opened with minimum initial deposit of MMK 10,000 and the minimum balance to be maintained is MMK 1,000.

It will take approximately 3 working days.