“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

ATM Finder

Find nearest branch.

ATMs Locations

No.Location NameAddressTownshipRegion/State
1Bago BranchNo.(11), Min Lann Road, Zineganine (North) Quarter, Nyaung Lay Pin Township, BagoBago
2Bayintnaung BranchNo.(Nya-52/A), Yuzana Road, Bayint Naung Market, Mayangone Township, YangonMayan Gone TspYangon
3BoAungKyaw BranchNo.(285), Bo Aung Kyaw Road, Kyauktadta Township, YangonKyauktadaYangon
4City Hospital MandalayCity Hospital MDY,101th Street, Between 65th Street & 66th Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay.Mahar Aung Myay TspMandalay
5Daw Pone BranchNo.(14/E), Minnandar Road, Dawpone Township, YangonDawbon TspYangon
6East Dagon Industrial ZoneNo.(50-56), Ka Naung Min Thar Gyi Street & Corner of U Phoe Hlaing Street, East Dagon Industrial Zone, YangonDagonYangon
7Head Office/Kyauktada(2) TownshipMahabandula Road and Between 37 Street, Kyauktada Township, Yangon
8Hinthada BranchNo. (49), U Yah Kyi North, Natmao Road, Garden North Ward ,Hinthata.Ayeyarwady
9Hlaing Thar Yar BranchPremier Coffee Co.,Ltd. No.(108), Seik Kan Thar Street, Industrial Zone (3), Hlaing Thar Yar Township, YangonHlaingtharyaYangon
10HlaingTharYar(Nissin)No.(135-136), Than Chat Won U Nyunt Street, Industrial Zone (1), Hlaing Thar Yar Township, YangonHlaingtharyaYangon
11Hledan CenterNo.(3-C/D) Pyay Road & Corner of Hledan Road, Kamaryut Township, YangonKamaryurt TspYangon
12Junior Diamond StarNo.6 (A), Dawbon Jute Carpet Product Factory Compound, Min Nandar Road, Dawbon Township,Yangon.Dawbon TspYangon
13Kabaraye BranchNo(126/A),Kabar Aye pagoda Road, Bahan Township,YangonBahan Tsp
14Kamarkyi BranchNo.12, Corner of Thanthumar Road and Kamarkyi Road, New Yangon Ward, Thingangyun Township, Yangon.Thingangyun TspYangon
15Khayan BranchNo.(363), Kyout Taing Road, (3) Ward, Khayan, YangonKhayan TspYangon
16KyaukPaDaung BranchNo (207/1109), Yangon – Pyay – Mandalay Road, KyaukPaDaung Township, Nyaung Oo District, Mandalay Region.Nyaung OoMandalay
17Kyaukse BranchNo(17), U Paing No (6-), Kan Oo place ,Su Gyi Ward, Kyaukse,Mandalay Region
18Kyauktada BranchNo.(256/260), Sule Pagoda Road,Kyauktada Township, Yangon.KyauktadaYangon
19Kyauktada CRMNo.(256/260), Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.KyauktadaYangon
20Kyauktadta Head Office BranchNo(383),Corner of Mahabandoola Street & 37th Street, Kyauktada Township, YangonKyauktadaYangon
21Kyi Myin Taing BranchNo.(526), Ground Floor, Lower Kyi Myin Taing Road, Kyi Myin Taing Township, YangonKyeemyindine TspYangon
22Kywese Kan BranchNo. (Y/9), Ownership No.(5), old Yangon-Mandalay Ward, Pyi Gyi Takhon Township, Mandalay.
23Latha BranchNo.(444), Corner of 17th Street & Strand Road, Latha Township, YangonLatha TspYangon
24Magway BranchNo.(56), Pyi Taw Thar Road, Yan Pal Quarter, Magway.MagwayMagway
25Mandalay Branch (1)No.(22), BL (604), Corner of 27th Street & 81st Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.Chan Aye Thar Zan TspMandalay
26Mandalay Branch (2)Bulding No.(721), Corner of 73th Street & 27th Street, Seiktayamahi Ward, Chan Aye Thar Zan Township, MandalayChan Aye Thar Zan TspMandalay
27Mandalay Branch (2)No.(22), BL (604), Corner of 27th Street & 81st Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.Chan Aye Thar Zan TspMandalay
28Mandalay Branch (5)No.(Ta/4-31), 62nd Street, Between Ngu Pyar Street & Thazin Street, Myo Thit (1) ward, Chan Mya Thar Zi Township, MandalayChan Mya Thar Si TspMandalay
29Mandalay Branch (6)No.(Ta/4-31), 62nd Street, Between Ngu Pyar Street & Thazin Street, Myo Thit (1) ward, Chan Mya Thar Zi Township, Mandalay.Aungmyaytharzan TspMandalay
30Mandalay Branch (7)No.(24), (26-B) Street, Between 86th Street & 87th Street, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay.Chan Aye Thar Zan TspMandalay
31Mandalay Branch(3)No. (25), Pyay Gyi Mingalar Bus Compound,North East of Swel Taw Pagoda,Amarapura Township, Mandalay
32Mandalay ChanThar AcademyMA 69/2, Corner of 53*37 Streets, Ye Mon Taung, Mandalay.Mandalay
33Mawlamyine BranchNo.(236), Lower Main Road, Shwe Taung place, Maw La MyineMawlamyineMon
34MCB ATM-Capital Hyper Market MandalayNo(80), Between 27th Street & 28th Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.Chan Aye Thar Zan TspMandalay
35Myaung Mya BranchNo.(87), Corner of U Ba Cho Street & 5th Street , 4th Quarter, Myaung Mya. AyeyarwaddyMyaung MyaAyeyarwady
36Myawaddy BranchNo.(106), 4-ward, Shwe Myin Win Pagoda East, Dar Tu Clayar Corner, Bayint Naung Street, Myawaddy
37Myeik BranchNo.(92), Bogyoke Road, Seik Nge Ward, Myeik, TanintaryMyeikTanintaryi
38Myitkyina BranchBlock (4), Shop (4) and (5), Tha Khin Natpae Road, Myo Ma Quarter, Kachin State, Myitkyina CityMyitkyina
39Myoma Market BranchNo.(Pa/29), Pwel YoneTann, Nay Pyi Taw Myo Ma Market, Dakkhina District, ZaBuThiri Township, Nay Pyi TawDetkhinathiri TspNaypyitaw
40Nay Pyi Taw Branch (3)Ministry of Commerce ( Office 3), Nay Pyi TawZayar Thiri TspNaypyitaw
41Nay Pyi Taw Branch(2)Ministry of Commerce (Office 52), Nay Pyi TawNaypyitaw
42Naypyitaw BranchNo.(6), Thiri Yadanar Market Street, Zabu Thiri Township, Nay Pyi TawZayar Thiri TspNaypyitaw
43North Okkalapa BranchNo.(454/A), Khay Mar Thi Road, Gagyi Ward, North Okkalapa Township, YangonNorth OakkalaYangon
44Nyaung Lay Pin BranchNo(18), U Paing No(B/46), Mandalay Street, Zamu Aung Myay qr, Myo Ma (4), Nyaung Lay Pin Township, Bago Region.
45Pabedan Mini BranchNo.(228/240), Ministry of Commerce Office, Strand Road, Pabedan Township,YangonPabedan TspYangon
46Pakokku BranchNo.(59), Coner of Myo Ma Street and Kutheinnaryone Street, 8th Quarter, Pakokku, MagwayPakokkuMagway
47Pathein BranchNo. (32), Merchant Road, 4th Quarter, PatheinPathein TspAyeyarwady
48Pazundaung BranchNo.(31-33/A,B), Anawrahtar Road, Near 56 Street, Pazuntaung Township, YangonPazuntaung TspYangon
49Premier Coffee Co.,LtdPremier Coffee Co.,Ltd. No.(108), Seik Kan Thar Street, Industrial Zone (3), Hlaing Thar Yar Township, Yangon
50PRO 1No.(76) Lanthit Street, Near Arleing Ngar Sint Pagoda, Insein Township, Yangon.
51Pya Pon BranchNo(102),Second Street and Coner of Shwe Nat Ku Pagoda Street.PyaponPya PonAyeyarwady
52Pyay BranchNo. (105), Corner of Lanmadaw St & Hti Su Street, Kyaung Gyi Oh Tan Ward, Pyay.PyayBago
53Pyin Oo LwinU Paing No. (64), Main Ward 2, Block No. (13 / Nyantaw East)Mandalay-Lashio Road,Pyin Oo Lwin Township,Mandalay RegionPyin Oo LwinMandalay
54SanChaung BranchTwin Centro Condo, Shop(1), Ground Floor, Baho Road, San Chaung Township, YangonSanchaungYangon
55Saw Bwar Gyi Gone BranchNo.(919), 10th mile, Pyay Road, Saw Bwar Gyi Gone, Insein Township, YangonInsein TspYangon
56Shwe Bo BranchNo.(2) Ward, Yan Gyi Aung Road, Kyone Taw Twin Ward, Shwe Bo Region, SagaingShwe BoSagaing
57South Dagon Industrial Zone 1Hakha Street, South Dagon Industrial Zone 1, South Dagon Township, Yangon
58South Okkalapa BranchNo(304),Yadana Street,12 Ward, South Oakkalar Pa Township,Yangon
59Tarchileik BranchRoom No. (1/155/Ta-Hta), Aung Chan Thar Building, Bogyoke Road, San Sai (B) Yard, Tachileik
60Taunggyi BranchNo.(208), Yay Htwet Oo Road, Kan Shae Quarter, Taunggyi, Southern Shan StateTaunggyiShan
61Taungoo BranchBl(19/A), No. (B/17), Yone Gyi Kwat ,Yangon – Mandalay Old Road, 19 Ward , Taungoo ,Bago Region.TaungooBago
62Thar Kay Ta BranchPremier Coffee Co.,Ltd. No.(299/A), Mya Mar Lar Street, Thar Kay Ta Industrial Zone, Thar Kay Ta Township, YangonTharkaytaYangon
63The G.E.M.S Garden CondominiumsNo(113),Insein Road, Hlaing Township, Yangon.HlaingYangon
64Yaw Min Gyi (1)CDSG (Capital Diamond Star Group), No.(9/C2), YawMin Gyi Street, Dagon Township, YangonDagonYangon

ATM Safety

Automatic teller machines (ATMs) are now an integral part of our day-to-day financial needs. Located at convenient locations like malls and supermarkets, ATMs have simplified personal cash management. While our ATM experiences have gotten better and better over the years, the frequency of ATM frauds has also increased.

For your security, we recommend that you change your ATM PIN regularly. Simply visit any MCB ATM and select the “Change PIN” option for an instant PIN change.