“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Interest Rates

Highest Interest Rate of 6.25% p.a for any amount

Benefits

Free MCB JCB Classic Card provided at the moment of opening the account with one thousand kyats.

Free MCB JCB Platinum Card provided at the moment of opening the account with one hundred thousand kyats.

Unlimited withdrawals and deposits.

Requirement

Applicant

 1. NRC (original/copy)
 2. Permanent Address
 3. Occupation
 4. Contact Number
 5. ID Photo
 6. 2 Existing MCB customers as introducers
  (Name, Bank Acc Number & Signature)

Terms and Conditions

 1. The Deposit must be from a international remittance at the movement of opening Remit Savings Account.
 1. NRC (original/copy)
 2. Permanent Address
 3. Occupation
 4. Contact Number
 5. ID Photo
 6. 2 Existing MCB customers as introducers
  (Name, Bank Acc Number & Signature)
 1. The Deposit must be from a international remittance at the movement of opening Remit Savings Account.

Happy Calling

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.

Happy Calling

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.