“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Interest Rates

Highest Interest Rate of 6.25% p.a for any amount

Product Benefits

Free ATM Card provided at the moment of opening the account.

3 free transactions in first month of account opening.

Unlimited withdrawals and deposits.

Interest is calculated on daily basis and provided to the account on monthly basis.

Requirements

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

HAPPY CALLING

We’ll be more than happy to answer any concer you may have.

Frequently Asked Questions

Senior Citizens Savings Deposit is special account for seniors over 60 years of age with highest interest rate compared with other savings accounts.

Highest interest rate of 7.15% p.a for deposit of MMK 100,000 and above at the time of opening the account Interest Rate of 6.75% p.a for deposit of less than MMK 100,000.