“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Interest Rates

မည်သည့် အပ်ငွေပမာဏကိုမဆို အတိုးနှုန်း ၆.၂၅% အထိရရှိနိုင်ပါသည်။

Benefits

တစ်ထောင်ကျပ်ဖြင့် စာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပါက MCB JCB Classic Card အခမဲ့ပေးပါသည်။

တစ်သိန်းကျပ်ဖြင့် စာရင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပါက MCB JCB Platinum Card အခမဲ့ပေးပါသည်။

ငွေသွင်း/ငွေထုတ် အကန့်အသတ်မရှိဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

စာရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်ချက်များ

Applicant

 1. လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်း
 2. မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူ
 3. အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ
 4. အလုပ်အကိုင်
 5. ဖုန်းနံပါတ်
 6. ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 7. မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးထားသော Customer (၂)ဦး၏ ထောက်ခံချက်(Name, Bank Account Number & Signature)

စည်းကမ်းချက်များ

 1. Remit Savings Account စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် Deposit ထည့်သွင်းငွေမှာ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲမှ ဝင်လာသောငွေဖြစ်ရပါမည်။
 1. လူပုဂ္ဂိုလ်စာရင်း
 2. မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူ
 3. အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ
 4. အလုပ်အကိုင်
 5. ဖုန်းနံပါတ်
 6. ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 7. မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးထားသော Customer (၂)ဦး၏ ထောက်ခံချက်(Name, Bank Account Number & Signature)
 1. Remit Savings Account စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် Deposit ထည့်သွင်းငွေမှာ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲမှ ဝင်လာသောငွေဖြစ်ရပါမည်။

Happy Calling

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.

Happy Calling

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.