မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် MCB ၏  “JCB Sweet December” ပရိုမိုးရှင်း ကန်ပိန်း အစီအစဉ်သည် MCB ဘဏ်တွင် MCB JCB International Debit Card အား လျှောက်ထားကာ Citizens Wallet မှ Loyalty Point ရယူနိုင်မည့် အထူးပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

Benefits

 1. ကာစတန်မာများသည် MCB JCB International Debit Card အား အနည်းဆုံး ၁သိန်းကျပ်ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်လှစ်ကာ ၏ “JCB Sweet December” ပရိုမိုးရှင်း ကန်ပိန်း အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 2. ကာစတန်မာများသည် MCB JCB International Debit Card အား Special Savings Account ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အတိုးနှုန်း ၆ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆.၅ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
 3. ကာစတန်မာများသည်ရရှိထားသော ပွိုင့်များအား G&G နှင့် Capital တွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 4. G&G တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပွိုင်းပုံစံ (၄)မျိုးနှင့် Capital တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပွိုင်းပုံစံ (၄)မျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁) ၁၀၀၀၊ (၂) ၃၀၀၀၊ (၃) ၅၀၀၀၊ (၄) ၁၀၀၀၀
 5. ကတ် annual fees အား ၁နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 6. ကာစတန်မာများသည် အကောင့်အတွင်းအနည်းဆုံး တစ်သိန်းချန်၍ ငွေထုတ်ယူခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲများနှင့် ATM များတွင်ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 7. International Airport များရှိ JCB Plaza Lounge တွင် ဝန်ဆောင်ခမပေးရဘဲ နားနေနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရယူနိုင်ပါသည်။Please visit https://www.global.jcb/en/consumers/platinum/airport-lounge/ for details.
 8. Japan Airport များရှိ JCB Airport Meeting Service ရယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေး ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 9. JCB Yangon Special Offers Guide Book တွင် ဖော်ပြထားသော Hotels, Restaurants, Golf Facilities, Car Rental Services, Online Shop များတွင် အသုံးပြုရာတွင် အထူး Discount ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Terms & Conditions

 1. ပွိုင့်များသည် G&G နှင့် Capital တွင်သာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 2. အနည်းဆုံး ၁သိန်းကျပ်ဖြင့်သာ အကောင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 3. အကောင့်အတွင်း အနည်းဆုံး၁သိန်းကျပ်အားထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 4. ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်နှင့်ပက်သက်သည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်၊ သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ပြောင်းလဲခြင်းကို MCB မှ အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 5. ကာစတန်မာ၏ Citizens Waller ရှိ ပင်မလက်ကျန်ငွေသည် ကူပွန်တန်ဖိုး၏ပမာဏထက် တူညီသော သို့မဟုတ် ပိုများနေရပါမည်။ E-wallet ပမာဏသည် ကူပွန်ပမာဏထက်နည်းပါက၊ “ Insufficient Amount” မက်ဆေ့ချ်ကို ပြပါမည်။
 6. ကူပွန်တန်ဖိုး၏ကျန်ပမာဏများအတွက် ပြန်၍မရပါ။ (ဝယ်ယူမှုပမာဏ = ၄၀၀၀ကျပ်၊ ကူပွန်တန်ဖိုး = ၅၀၀၀ကျပ်> ၁၀၀၀ကျပ် အတွက် ပြန်အမ်းကူပွန်မရှိပါ)
 7. Citizens Wallet မှလက်ကျန်ငွေကို နုတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ကူပွန်ပမာဏကို ဦးစွာနုတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးပိုများမှသာ Citizens Waller မှ လက်ကျန်ငွေကို နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
 8. ပွိုင့် ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်- 1 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
 9. ကူပွန်ပြောင်းပြီးနောက်တွင် ကူပွန်သက်တမ်းမှာ- 6 လ ဖြစ်ပါသည်။
 1. ကာစတန်မာများသည် MCB JCB International Debit Card အား အနည်းဆုံး ၁သိန်းကျပ်ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်လှစ်ကာ ၏ “JCB Sweet December” ပရိုမိုးရှင်း ကန်ပိန်း အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 2. ကာစတန်မာများသည် MCB JCB International Debit Card အား Special Savings Account ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အတိုးနှုန်း ၆ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆.၅ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
 3. ကာစတန်မာများသည်ရရှိထားသော ပွိုင့်များအား G&G နှင့် Capital တွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 4. G&G တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပွိုင်းပုံစံ (၄)မျိုးနှင့် Capital တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပွိုင်းပုံစံ (၄)မျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁) ၁၀၀၀၊ (၂) ၃၀၀၀၊ (၃) ၅၀၀၀၊ (၄) ၁၀၀၀၀
 5. ကတ် annual fees အား ၁နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 6. ကာစတန်မာများသည် အကောင့်အတွင်းအနည်းဆုံး တစ်သိန်းချန်၍ ငွေထုတ်ယူခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲများနှင့် ATM များတွင်ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 7. International Airport များရှိ JCB Plaza Lounge တွင် ဝန်ဆောင်ခမပေးရဘဲ နားနေနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရယူနိုင်ပါသည်။Please visit https://www.global.jcb/en/consumers/platinum/airport-lounge/ for details.
 8. Japan Airport များရှိ JCB Airport Meeting Service ရယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေး ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 9. JCB Yangon Special Offers Guide Book တွင် ဖော်ပြထားသော Hotels, Restaurants, Golf Facilities, Car Rental Services, Online Shop များတွင် အသုံးပြုရာတွင် အထူး Discount ခံစားခွင့် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 1. ပွိုင့်များသည် G&G နှင့် Capital တွင်သာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 2. အနည်းဆုံး ၁သိန်းကျပ်ဖြင့်သာ အကောင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 3. အကောင့်အတွင်း အနည်းဆုံး၁သိန်းကျပ်အားထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 4. ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်နှင့်ပက်သက်သည့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်၊ သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ ပြောင်းလဲခြင်းကို MCB မှ အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 5. ကာစတန်မာ၏ Citizens Waller ရှိ ပင်မလက်ကျန်ငွေသည် ကူပွန်တန်ဖိုး၏ပမာဏထက် တူညီသော သို့မဟုတ် ပိုများနေရပါမည်။ E-wallet ပမာဏသည် ကူပွန်ပမာဏထက်နည်းပါက၊ “ Insufficient Amount” မက်ဆေ့ချ်ကို ပြပါမည်။
 6. ကူပွန်တန်ဖိုး၏ကျန်ပမာဏများအတွက် ပြန်၍မရပါ။ (ဝယ်ယူမှုပမာဏ = ၄၀၀၀ကျပ်၊ ကူပွန်တန်ဖိုး = ၅၀၀၀ကျပ်> ၁၀၀၀ကျပ် အတွက် ပြန်အမ်းကူပွန်မရှိပါ)
 7. Citizens Wallet မှလက်ကျန်ငွေကို နုတ်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ကူပွန်ပမာဏကို ဦးစွာနုတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးပိုများမှသာ Citizens Waller မှ လက်ကျန်ငွေကို နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
 8. ပွိုင့် ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်- 1 နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
 9. ကူပွန်ပြောင်းပြီးနောက်တွင် ကူပွန်သက်တမ်းမှာ- 6 လ ဖြစ်ပါသည်။

How to participate

MCB ဘဏ်ခွဲများတွင် မှတ်ပုံတင် (မှုရင်း ၊ မိတ္တူ) ၊ဖုန်းနံပါတ်၊ဓါတ်ပုံ၁ပုံ နှင့် အကောင့်စာရင်းဖွင့်ချိန်ထည့်သွင်းငွေ –အနည်းဆုံး ၁သိန်း ကျပ်ဖြင့် MCB JCB International Debit Card အားလျှောက်ထားကာပါဝင်နိုင်ပါသည်။

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.

HAPPY CALLING

WE’LL BE MORE THAN HAPPY TO ANSWER ANY CONCER YOU MAY HAVE.