“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

MCB ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်သော နိုင်ငံများ

Singapore
UOB Bank
OCBC Bank
DBS Bank
Thailand
Bangkok Bank (BBL)
Kasikorn Bank (K)
Siam Commercial Bank (SCB)
Krung Thai Bank
Malaysia
May Bank (Malaysia)
May Bank (Yangon)
India
United Bank of India (UBI)
China
Industrial Commercial Bank of China (Yangon) ICBC
Vietnam
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (Yangon) BIDV
Korea
Shinhan Bank (Yangon)
Myanmar
MICB Bank
MFTB Bank
AYA Bank
CB Bank
KBZ Bank

ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်

USD A/C ဖွင့်လှစ်မည့် Customer များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက် ဖွင့်ပေးပါသည်။

A/C Transfer နှင့် USD အရောင်းအဝယ်လျှောက်လွှာများကို E-mail နှင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ငွေလွှဲများကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။

ငွေလွှဲမှုများအတွက် ငွေလွှဲထိန်းချုပ်မှု Pin No တင်ပြသူကိုသာ ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း။

နှစ်ပေါင်းများစွာ ငွေလွှဲအတွေ့အကြုံရှိသော Money Transfer Services များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း။ငွေလွှဲထုတ်ယူမည့်သူမှ ဝန်ဆောင်မှု တစုံတရာမပေးရခြင်း။

စာရင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်ချက်များ

Individual/Joint Account

 1. စာရင်းဖွင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ
 2. နိုင်ငံခြားငွေရရှိခြင်း အထောက်အထား
 3. မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ မိတ္ထူ
 4. ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ

ကုမ္ပဏီ စာရင်း

 1. Company Letter Head နှင့် စာရင်းဖွင့်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်လွှာ
 2. ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 3. သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 4. သင်းဖွဲမှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 5. ပုံစံ(၆)၊ ပုံစံ(၂၆)၊ Form E (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 6. Certificate of Registration of Documents (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 7. အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်
 8. မှတ်ပုံတင် (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 9. ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ
 1. စာရင်းဖွင့်ခွင့်လျှောက်လွှာ
 2. နိုင်ငံခြားငွေရရှိခြင်း အထောက်အထား
 3. မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ မိတ္ထူ
 4. ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ
 1. Company Letter Head နှင့် စာရင်းဖွင့်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်လွှာ
 2. ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 3. သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 4. သင်းဖွဲမှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 5. ပုံစံ(၆)၊ ပုံစံ(၂၆)၊ Form E (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 6. Certificate of Registration of Documents (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 7. အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်
 8. မှတ်ပုံတင် (မူရင်း/မိတ္ထူ)
 9. ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ

အမေးများသောမေးခွန်းများ

MCB is serving for transferring money from one account to another at MCB, to other accounts at MFTB, MFTB, CB, KBZ and AYA and vice versa. Moreover, the bank is also operating worldwide transaction services for Myanmar migrant workers currently.

Provide home-service when customers want to open USD A/C.
Applications of A/C Transfer and USD Exchange (buying and selling) can be submitted via email.
Transferred money can be withdrawn within a few minutes.
Trusted service as transferred money can only be taken by eligible person with Pin Number.
Operate together with the well experienced Money Transfer Services over years.
No service fee from recipient.