“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

MCB’s Money Transfer Service Covers The Following Countries:

Singapore
UOB Bank
OCBC Bank
DBS Bank
Thailand
Bangkok Bank (BBL)
Kasikorn Bank (K)
Siam Commercial Bank (SCB)
Krung Thai Bank
Malaysia
May Bank (Malaysia)
May Bank (Yangon)
India
United Bank of India (UBI)
China
Industrial Commercial Bank of China (Yangon) ICBC
Vietnam
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (Yangon) BIDV
Korea
Shinhan Bank (Yangon)
Myanmar
MICB Bank
MFTB Bank
AYA Bank
CB Bank
KBZ Bank

Product Benefit

Provide home-service when customers want to open USD A/C.

Applications of A/C Transfer and USD Exchange (buying and selling) can be submitted via email.

Transferred money can be withdrawn within a few minutes.

Trusted service as transferred money can only be taken by eligible person with Pin Number.

Operate together with the well experienced Money Transfer Services over years. No service fee from recipient.

Required Documents

Individual/Joint Account

 1. Application Letter
 2. Documents on having/receiving foreign currency
 3. NRC (original & copy)
 4. 2 ID photos

Company Account

 1. Application Letter in Company Letterhead
 2. Company Registration Certificate (original & copy)
 3. Import/Export Registration Certificate (original & copy)
 4. Memorandum of Association & Article of Association (original & copy)
 5. Form VI, Form XXVI and Form E (original & copy)
 6. Certificate of Registration of Documents (original & copy)
 7. Meeting Minutes and Resolution
 8. NRC (original & copy)
 9. 2 ID photos
 1. Application Letter
 2. Documents on having/receiving foreign currency
 3. NRC (original & copy)
 4. 2 ID photos
 1. Application Letter in Company Letterhead
 2. Company Registration Certificate (original & copy)
 3. Import/Export Registration Certificate (original & copy)
 4. Memorandum of Association & Article of Association (original & copy)
 5. Form VI, Form XXVI and Form E (original & copy)
 6. Certificate of Registration of Documents (original & copy)
 7. Meeting Minutes and Resolution
 8. NRC (original & copy)
 9. 2 ID photos

Frequently Asked Questions

MCB is serving for transferring money from one account to another at MCB, to other accounts at MFTB, MFTB, CB, KBZ and AYA and vice versa. Moreover, the bank is also operating worldwide transaction services for Myanmar migrant workers currently.

Provide home-service when customers want to open USD A/C.
Applications of A/C Transfer and USD Exchange (buying and selling) can be submitted via email.
Transferred money can be withdrawn within a few minutes.
Trusted service as transferred money can only be taken by eligible person with Pin Number.
Operate together with the well experienced Money Transfer Services over years.
No service fee from recipient.