“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

For the remittance transactions of migrant workers from/to Myanmar to/from Oversea, we are offering International Money Transfer Services with competitive exchange rates & additional offers.

Currently, Myanmar Citizens Bank is collaborating with International Money Transfer services with MoneyGram, Ria, Merchantrade, QueenBee, DollarSmart, Thunes, and Myanmar Remit @ City Express Money Transfer have agents over 200 +++ countries worldwide.

We are serving Cash pick-up; bank deposit services and wallet deposit services that can apply at any branches of MCB Bank.

For Cash Pick Up Service – Apply at MCB branches our branches

Contact Center – 01 2399663

Requirements for International Money Transfer

No matter where you need to send your money to, make it a smooth journey with our International Money Transfer Services. Enjoy preferential rates + additional benefits offered by MCB bank!

Requirements for Inward Transactions

 • Sender’s Name
 • Sending Country
 • PIN code / MTCN
 • Receiver’s National ID card / Passport

Requirements for Outward Transactions

 • Receiver’s Name
 • Receiver’s Contact Number
 • Receiver’s Country
 • Sender’s National ID card / Passport
 • Required documents related with purpose of transaction

Benefits

Enjoy our competitive benefits and seasonal promotions!

 • Withdrawal unlimited amount of cash
 • Enjoy lower service charges rates
 • Be eligible to receive the money in real time to CitizensPay Wallet, and MCB Bank Deposit

Frequently Asked Questions

Outbound Remittance, by allowing maximum of USD 3000 per person.