“ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဘဏ်ခွဲများတွင် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရယူ၍ ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းများ ၊ ဘဏ်၏ ငွေစာရင်းထဲရှိ အပ်နှံထားသည့်ငွေများနှင့် ဘဏ်ပြင်ပရှိငွေသားများ လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းများ၊ ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ နှုန်းထားများ အပြင်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ကောက်ယူပါက မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၈၆၀၂၄ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၁၈၅၀၅ သို့ တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်”

Exchange Rates

04.12.2023
CurrencyWe BuyWe Sell
USD 2100 2106
EUR 2280.64 2294.36
SGD 1565.89 1575.31
THB 89.000 91.000
MYR 446.85 449.53
CNY 420.00 422.00
JPY 14.150 14.240

These exchange rates may change from time to time

Highlights

MCB တောင်ငူဘဏ်ခွဲသစ် ဖွင့်လှစ်ခြင်းအခမ်းအနား

ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar Citizens Bank – MCB…

Small foreign currencies (USD) can now be purchased in cash

Those who are going to study abroad, those who will travel abroad for medical treatment, and those who wil…

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်

မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် (Myanmar Citizens Bank…